outsourcing komunikacji

W ramach usługi outsourcingu komunikacji, cation PR przejmuje na siebie całościową lub częściową (np. online) obsługę komunikacyjną firmy, marki lub projektu.

obrazek: skrócony opis modelu outsourcing komunikacji cation PRW opisie modelu posługujemy się słowem „wskaźniki”. Oto przykłady wskaźników skuteczności, które mogą zobrazować skutki naszych działań komunikacyjnych:

Dodaj komentarz


Parse error: syntax error, unexpected ')' in C:\WWW\outside_edu\doorways\out.php on line 139