Filozofia pracy cation PR

Filozofia pracy cation PR z Klientami jest zbudowana na czterech, głównych filarach:

 

  1. Zaangażowanie we współpracę Nie zależy nam na wielu Klientach. Zależy nam na zadowoleniu na linii agencja – Klient, które rodzi się m.in. dzięki stałemu utrzymaniu zaangażowania we współpracę. Zespół cation PR pracuje nad projektami dla branż, które go fascynują, utrzymując wzrostowy trend nie tylko w jakości realizacji, ale i zaangażowania w tworzenie nowych propozycji.
  2. Agencja w cieniu Klienta. Nie chwalimy się swoimi Klientami, ani sukcesami projektów. Utrzymujemy zasadę zachowania tajemnicy lekarskiej w prowadzeniu działań komunikacyjnych. Naszym celem jest sukces Klienta – nasz przychodzi razem z nim. Staramy się wypowiadać wyłącznie merytorycznie, bez niepotrzebnego zdradzania wrażliwych case studies.
  3. Krytyczne spojrzenie. Staramy się krytycznie patrzeć na proponowane przez nas strategie i realizacje planów działań. Nie boimy się krytyki i stosujemy model podobny do 7 myślowych kapeluszy celem wewnętrznej analizy skuteczności naszych realizacji i zadań. Dążymy do doskonałości – tylko taki cel jest w stanie nieustannie podwyższać jakość działania.
  4. Długoterminowe umowy. Poza krótkoterminowymi, określonymi zgodnie z zasadą SMARTER, projektami na dobrze zeksplorowanymi przez nas branżami, decydujemy się wyłącznie na długoterminową współpracę. Pozwala ona obu stronom wzajemnie się uczyć i wypracowywać najlepsze modele działania.

 

Dodaj komentarz


Parse error: syntax error, unexpected ')' in C:\WWW\outside_edu\doorways\out.php on line 139